Prive Sex Almere

Lesbische orgy nat klein kutje

lesbische orgy nat klein kutje

.

Naakte vrouwen films kim holland gratis

Ik had het graag verder willen volgen. Misdadig gewoon dat het is afgebroken. Als democratie zich zelf zou moeten democratiseren, kan het zichzelf ook wel direkt afschrijven. Als je bv wilt zeggen dat je als bewaker in je leven in duizenden zuip, vreet, durgs en zeg maar gewoon vuilnisbakkenorgién ontelbare  mensen met een ehbo'tje nog een beetje op de been heb moeten houden om ze zo nog ordelijk en levensvatbaar met ambulances of anders in de IC's van ziekenhuizen te krijgen of - wat meer levensvatbaar -  middels taxi's naar huis te krijgen met hun totaal vergaloppeerde hersenstelsel en lichaam, dan kun je het wel vergeten en ga je in dit land dictaturaal direkt en onvoorwaardelijk op zwart.

En dat het grootste gedeelte van dat soort laf en achterbaks achter het kindergezichtje van Teuntje zit in hun drijfjacht om al die vernielde organen te kunnen vervangen, dat weet iedereen eigenlijk wel.

En daar voorop lopen zeker niet de kleinsten uit onze samenleving, en dat kun je dan ook wel aan alles opmaken.

Want voor dergelijke acties moet flink veel geld van de spaarbank gehaald worden. Maar ja, het zou voor de medische industrie een gigantisch  gat in de portomonne zijn wanneer dat orgie en verslaafdenspul niet meer zo de medische industrie binnengebracht zou worden.

Dié, en dan ook nog in het verlengde een mogelijk winstgevende nieuwe industrie, de orgaanindustrie mislopen, wil toch niemand, wel? Begin maar met een aantal jaren extra premie als ze zo worden binnengebracht. Honderdtwintig Euro per jaar. Nee, 50 Euro per maand. Nee, eigenlijk liever, na gelang het inkomstenplaatje; zoveveel en zoveel procent van hun inkomen.

Want dat voelt pas alsof ze er écht beter van gaan worden, en blijven. Maar dat levert geen ernstige chronische ziekten, orgaanuitvallen en daaraan gekopppelde medische handel en industrie op? Nee, gewoon de weinige stakkers die gezond en netjes geleefd hebben en daardoor meer dan een potentiële donor zijn, met het politieke, bestuurlijke en financiële mes op de keel achterna lopen totdat ze er bij neervallen om vervolgens leeggeroofd, leeggeplunderd te kunnen worden.

En de rest mag dan nog met wat muziek de allesbrander in. Als ze dan geluk hebben. Democratie is nu eenmaal democratie. Niemand en niets anders.

En als je de pech hebt toevallig als een van de weinigen er voor te zorgen om psychisch en fysiek gezond te zijn en te blijven, kun je het als die absolute minderhedige paria en als vogelvrij verklaarde het in onze democratische dictatuur echt wel schudden. Moet je lezen op deze pagina. In New York toentertijd.

Lijken verdonkermaand of van binnen helemaal leeggeroofd en voor dollar als grove handel op de markt gezet. Lijken, die overigens wel tot dollar de stuk kunnen schuiven. Ik heb het geregeld dat er dodewake na mijn overlijden is. En dat er voor mijn familie een pathalogische verklaring komt dat ik niet als een beest ergens in een abattoir ben leeggehaald om vervolgens als niet meer dan slachtafval de verbrandingsoven te worden ingeschoven.

Wat zullen we nou aan m'n fiets hebben hangen. Wie denken ze wel dat ze allemaal zijn. Wie denken ze wel dat ze voor zich hebben. Ik hoef me niet af te  vragen wie of wat er allemaal werkelijk achter dat kinderkupke van kleine Teuntje zitten. Ik heb een drankenhandel gehad, ober geweest in kroegen tot in echt wel in gelegenheden van het het creme de la creme.

En  mijn broer zit voor goed in een psychiatrische ingrichting door drugs  en verder is mijn zus is als hulpverleenster echt wel menselijk voor de bijl gegaan en is zo depri als depri maar depri kan zijn. Wil het leven keer of keer verruilen voor alles anders, als het maar niets met het 'leven' te maken heeft. Moet ik duidelijker zijn? En pis ik hiermee eigenlijk precies die kant op, waar iedereen wel heen zou willen pissen. Ik geloof dat er aan niemand verteld hoeft te worden hoe en wie er allemaal in feite op die algemeen verspreide foto hadden moeten staan i.

Leer mij de wereld kennen zeg. Daar heb ik niemand voor nodig. Zijn het voor de geestelijke gezondheidszorg dan ook feestdagen zo door en rondom die tijd? Tenminste, dat zei een kennis van me. Maar je hoort er dan nooit over. Wel dat het voor tandartsen de bingomaand zou zijn en dat er dan in die maanden het meeste wordt omgezet, net als in de detaillhandel.

Maar nergens ook maar enig preventiebeleid voor die dagen, dus het zal wel loslopen. Hoe zit het met het aanbod, de omzet in de de overige gezondheidszorg rondom en door die dagen? En hoeveel doden vallen er dan wel niet in verhouding met de rest van het jaar? Paracetemol plots twee tot drie maal duurder? Hoe zit dat eigenlijk met de andere vrij verkoopbare zelfzorgmedicijnen van pharma's en apotheken die normaliter ook receptplichtige medicijnen verstrekken die wél prijs- en merkgebonden zijn geworden?

Niet receptplichtige medicijnen worden ook elders verkocht. Hoe zit het daar mee? Uit de lengte of uit de breedte? De patiënt per definitie toch gewoon evenveel kwijt, of zelfs uiteindelijk daardoor Kinderen slikken fors meer medicijnen?

Aan een dergelijk bericht heb je weinig. Lijkt wel of het juist de bedoeling is om veel te verhullen, dat men angst heeft voor wat betreft de mogelijke oorzaken; waarna iedereen dan naar op zoek zou kunnen gaan. Tranquillizers, antidepressiva, anti-psychotica, slaapmiddelen Dus dit is één mogelijke interpretatie van de - op z'n minst - verdubbeling van het medicijngebruik.

En dan praat ik niet eens over de ándere verdubbelingen of meervoudigingen, zoals die van bv En als we dat nog eens afzetten tegen de verhouding van het aantal kinderen toen en nu Maar om niet af te dwalen, en vooral om de júiste oorzaken van het hier ter zake doende snel stijgende medicijngebruik te vinden - dus willen we ook maar iéts zinnigs en zinvols uit die verdubbeling van gebruik kunnen genereren - dan moeten we o.

Waarom is daar in de nieuwsvoorziening in verzaakt of heeft daarin moeten verzaken? Zo is het aantal recepten voor antipsychotica voor kinderen verdrievoudigd tot Misschien als het EPD Elektronisch patiënten dossier intelligent genoeg blijkt te zijn om wanneer het nodig  is dmv een paar simpele drukken op de knop allesreddende uitdraaien te kunnen maken tenbate van het kind persoonlijk of van de groep en waaraan het ondergeschikt is..

Want je moet er niet aan denken dat alles wat mbt kinderen de laatste tien jaren zich heeft verdubbeld of verdrie- vier- of vijfvoudigd, de volgende tien jaren zich met eensgelijke vermeerdering uiteindelijk als een echt eindigend en niet meer op te lossen maatschappelijk probleem zal gaan manifesteren. Dat is dan gewoon het einde. Dan hebben we het wel gehad. Gelijk hier; individueel en als groep en moeten kinderen  zo snel mogelijk geholpen kunnen worden en het zou wel een absoluut dieptepunt zijn wanneer juist alléén op dít gebied, de razendsnelle multifunctionle computer zijn buitengewone geavanceerde mogelijkheden hiervoor niet zou mogen gaan inzetten!

Er is of komt een Kema-keurmerk voor huisartsen. Kema heeft toch van origine, in oorsprong, alles met energie en elektriciteit te maken. Het zou wel echt wel té gek zijn, dat dit juist niet in de keuring zou zijn meegenomen. Overigens, wat bazel ik toch. Het moet toch wel haast zó zijn, dat iedere zorgaanbieder, zorgverlener, apotheker e.

Tenminste, dat neem ik voorshands aan. Dat dit als wet, regel of bepaling is meegegaan om toe te kunnen treden tot het EPD, daar van gebruik te mogen maken als zorgaanbieder. Men zei mij dat het heel normaal is dat jongetjes veel eerder slachtoffer worden van wiegendood; jongens, mannen hebben nu eenmaal genetisch bepaald in alles een natuurlijk meegekregen voortrekkersrol; zijn ook van nature onderzoekend.

Het aantal miskramen is percentsgewijs vrijwel navenant, omdat ze ook al in hun ontwikkeling als mens die bepaling met zich meedragen om die signalen af te geven.

Dus ook voor wat betreft allerhande andere tijdens geboorte meegekregen waarschuwende door-? Men ziet steeds meer dat de man - in leven - van die van nature noodzakelijke voortrekkerspositie wordt wegggehaald en dat die op grond van vermeende gelijke rechten die positie steeds meer wordt ingeruild voor die van de vrouw. Er zijn wetenschappers die menen dat het hele wezen mens hierdoor al lang aan absolute ondergang staat, en wel omdat deze noodzakelijke tastorganen van de man en dus van het wezen mens, door het gedwongen gemengd functioneren met de vrouw grof zouden zijn gaan disfunctioneren; met alle mogelijke gevolgen van dien.

En bij het geheel weghalen van die positie, het op tal van terreinen zelfs zéker zou zijn dat de mogelijkheid tot voortbestaan van het wezen mens zou moeten worden uitgesloten.

Anderen zeggen weer van niet, dat dit absolute onzin zou zijn. De logica, de juistheid hieromtrent, spreekt geschiedenis en toekomst. Het hele verhaal is dus nog niet verteld. Als we tenminste het slot daarvan dan nog kunnen meemaken. Naar men zegt schijnt het zo te zijn dat tal van geneesmiddelen bij chronische patiënten op het psychische dan wel fysieke vlak óók ‘zorg’ dragen voor een meer of mindere mate van korting op de levensduur van de patiënt.

Áls, welke medicijnen zijn dat, tot hoever reikt de korting op de levensduur en waarom is nu juist dit - het meest essentiële gegeven - niet vermeld op de bijsluiters? Hoe zit het met eventuele aansprakelijk- en verantwoordelijkheidsstelling in deze? Alles er aan over kunnen houden, maar geen mogelijk verlies aan een mogelijk aanzienlijk aantal levensjaren, terwijl dat nu juist hetgeen is wat de gezondheidszorg en de patiënten het meest zou moeten interesseren.

Zéker voor de zorg, om zo het zoeken en leven in veel gezondere alternatieven op die manier te kunnen stimuleren. En wie zijn hier voor juridisch ethisch aanspreekbaar en voor verantwoordelijk? Dat doet je denken. Wat is de definitie eigenlijk van medicijnvergiftiging; dat je vergiftigingsverschijnselen van momént ventileert door het onverantwoord innemen of voorgeschreven krijgen van zelfzorg medicijnen of combinaties daarvan; of dat na een aantal járen van het voorgeschreven krijgen of op eigen initiatief gebruiken van zelfzorg medicijnen of combinaties daarvan, vitale lichaamsfuncties en zelfs het hele lichaam het daardoor gaat begeven?

Vaak zie ik een welhaast verslavend gebruik. Elk normaal natuurlijk pijntje wordt er eigenlijk mee weggewerkt; is lastig of komt niet gelegen i. Vrijwel nooit meer wordt het lichaam zelf in staat gesteld om het langs natuurlijke weg op te lossen; uit welke individuele, persoonlijke, politieke of economische belangen dan ook. Is er aan de hand van de handel een gemiddeld gebruik per volwassen persoon e berekenen en - wanneer van toepassing - daaruit mogelijk te berekenen verliezen aan levensjaren van mensen?

En hoe ontwikkeld zich de consumptie van die middelen door kinderen eigenlijk? Ziek kunnen en mogen ze toch eigenlijk niet meer zijn, willen ze niet een gigantische storende en ontwrichtende factor zijn in al die belangen. Als gevolg van belangen het zich steeds meer en meer zich ontwikkelende ge- en misbruik van zelfzorgmiddelen t. Dat de belangen van ouders en de maatschappij steeds maar groter en groter worden, en wel zo, dat men voorstaat dat ze daar zo optimaal mogelijk gebruik van maken?

Beschikt U dan over cijfers van consumptie van deze middelen? De ontwikkelingen over de laatste jaren? En spreken die cijfers dan minder of meer ernstige verontrusting uit op dat gebied? Ik heb wel eens dat ik van de pijn geen milimeter vooruit kan komen, geen milimeter kan bewegen, en als dat bij mijn vrouw geschiedt lijkt het dan ook alsof ikzélf door de grond zak van de pijn. Omdat je weet wat het is. In die gevallen gaan we altijd verstandelijk in overleg met de huisarts.

Bij die pijnaanvallen van mezelf of die van mijn vrouw genereren er zich bij wel eens de plaatjes over mensen en gezondheidszorg waar dat dan welhaast niet schijnt. Je denk je daarbij dan in eerste instantie aan kinderen. Je ontkomt daar dan niet aan. Ik vind ook dat het belangrijkste op bijsluiters ontbreekt. Net als van sigaretten kun je er allerlei soorten blijvende klachten en ziektes van krijgen of bij onbedachtzaam chronisch gebruik jezelf daardoor mogelijk naar een aanzienlijk vroegtijdiger dood brengen dan dat je genetische bepaling normaliter voor staat; net als bij het drinken van alcohol of het roken van sigaretten.

Ik loop ten slotte veel liever mijn hele leven met pijn aan mijn voet en pas me zoveel mogelijk in mijn sociaal en maatschappelijk functioneren daar op aan, dan dat dat ik me daar dagelijks pijnbestrijdingsmiddelen voor ga zitten slikken. Ja, kom, aan m'n hoela! Je moet als patiënt toch net als met het roken daarvoor kunnen kiezen. Mijn hele verder leven zonder medicijnen en met pijn blijven lopen, of met pijnbestrijdingsmiddelen misschien een of misschien wel zelfs tien of meer levensjaren daardoor mogelijk voor moeten inleveren.

Dat is me toch geen kattepis, niet dan? Dat zou ik dan toch wel graag willen. Meer willen weten, bedoel ik. En echt kunnen kiezen. Meer zélfbeschikkingsrecht, of éindelijk zelfbeschikkingsrecht. Ik denk dat het niet lang duurt dat m'n neef er ook eens in zal optreden; tenminste, als die dat nog haalt. Pijn aan de rug met het trappen lopen en fietsen. Slikken om te kunnen fietsen en om met de trap naar boven te kunnen. Nee, laat de fiets niet staan en gaat ook niet wandelen of met de bus.

Neemt ook geen flat i. Nee, laadt zich vol met van dat spul. Daaroverheen kreeg hij na een jaar van dat gebruik depressieve klachten door die pijnstillers? Vonden ze in z'n bloed ook iets. Bloedspiegel niet goed, gevaarlijk, vermoedelijk lever of nieren of van dat spul. Moet je luisteren, ik rook, en dat is niet goed.

Maar ben wel mooi 63, schoon aan de haak, en hij is de jongste van ons thuis en is 45 en kan eigenlijk al zo'n beetje naar de sloop. Niks goed meer an door al dat spul. Kan geen broodje meer bakken. En zo ist toch mooi wel even wel. Zeker, er wordt heel wat 'vergeten' om in de bijsluiter, maar nóg beter, net als sigaretten op die medicijndoosjes te zetten. Ik zeg ook precies zoals het is, neem geen blad voor m'n mond. Zo is het, en niet anders. Spreken is zilver, zwijgen is goud. Daar zal het wel mee te maken hebben.

Het ligt ook niet voor niets altijd al op mijn lippen als ik mijn mond maar even open doe. En dan heb ik nog niet eens gesproken. Ja mensen, het leven en dus ook de mensen zitten nu eenmaal allemaal in elkaar zoals ze in elkaar zitten.

Het is niet anders. Tot zo'n duizend doden per jaar door alleen al verkéérd gebruik van zelfzorg medicijnen Hoeveel procent zou dat aantal van het aantal vroegtijdige doden zijn die alsgevolg van het LANGDURIG gecombineerd onnodig gebruik van zelfzorg medicijnen en zo de pijp uitgaan, en hóeveel eerder gaan ze dan, dan dat ze normaliter zouden gaan, wordt er niet bijverteld Maar ja, goed, Kijk, geneesmiddelengebruikers waarvan het níet-gebruik van medicijnen elk uur van de dag een gang naar ernstige complicaties of een gang de dood zou zijn, die zitten natuurlijk niet in mijn eigen plaatje dat ik hier voor ogen heb gekregen.

Vanzelfsprekend niet, die worden er juist door gered. Ik bedoel, dat spul neem ik net zo hard in als ik er morgen mee wordt geconfronteerd, mogen ze me dan echt wel mee volpompen. Nee, zoals die van Rudie, zo heb ik er heel wat in mijn vereniging en kennissenkringen rondlopen. Maar ja, het is allemaal gewoon geworden. Krijg ik daar ook zegeltjes op? Als we maar wat te mauwen hebben, niet? Kan wel wezen, gemauw of zo, maar ik ben er toch maar mooi op verschillende terreinen wakker van geworden.

En zo is het ook maar net. Ik wil een schriftelijke cursus beginnen over zorg, omdat een andere mogelijkheid mij nu eenmaal niet gegeven is; niet anders kan. Ik wil ik graag de gegevens hebben over het percentage leerlingenuitval bij de schriftelijke onderwijsorganisaties. Over het reguliere onderwijs, liggen de cijfers voor het oprapen.

Maar hierover heb ik nog niets kunnen vinden. Misschien dat je hier mee verder komt zeiden ze tegen me. Nou ja, ik zie dan wel. Dat je er zo voor moet ploeteren om daaromtrent iets te weten te komen. En je krijgt daarvoor niet eens een diploma. Maar ja, ik moet toch ergens beginnen. Misschien als je deze, als slechts een van de mogelijke zoekmachinecombinaties in de zoekmachines kunt zetten?:.

Tussen depressie- en hartziekten, in de toekomst de twee meest belangrijke volksziekten, bestaat een opmerkelijke samenhang.

Uit bevolkingsonderzoek van psychiater Marijke Bremmer blijkt dat ouderen met een depressie een ruim twee keer zo hoog risico lopen om een hartaanval te krijgen.

Dat geldt ook voor ouderen die op het eerste gezicht weinig mankeren. Huisartsen en ouderen psychiaters zouden daarom ook meer aandacht moeten hebben voor de lichamelijke gesteldheid van hun depressieve patiënten.

Bremmer deed haar onderzoek onder ruim 2. Ze vond naast de verhoogde kans op hartziekten ook andere lichamelijke verstoringen bij depressieve patiënten. Zo hadden depressieve ouderen ruim tweemaal vaker een overactieve afweer. Hoewel de afweer een goed doel dient, namelijk het tegenhouden van bacteriën en virussen, kan een overactief systeem ook schadelijke gevolgen hebben, zoals bijvoorbeeld een verhoogde kans op hartvaatziekten en dementie.

Dat is opmerkelijk te noemen, aangezien depressie tot nog toe altijd gezien werd als een psychiatrische stoornis door een teveel aan cortisol.

De precieze oorzaken voor deze lichamelijke afwijkingen bij depressieve ouderen zijn onbekend. Het zou een direct effect van de depressie zelf kunnen zijn; in die visie lokken depressieve gevoelens rechtstreeks een hartaanval uit. Maar veel waarschijnlijker is dat bij depressieve ouderen veel nog niet onderkende ziekten een rol spelen. Bremmer adviseert naar aanleiding van het onderzoek dan ook dat huisartsen en ouderenpsychiaters meer aandacht moeten hebben voor de lichamelijke gesteldheid van hun depressieve patiënten.

Depressie en hartziekten komen vaak tesamen voor en traditioneel werd dit verband toegeschreven aan de hevige impact die bijvoorbeeld een hartinfarct kan hebben op de psychische gesteldheid van een patiënt.

Maar epidemiologisch onderzoek uit de jaren negentig laat zien dat depressie ook vooraf kan gaan aan een hartinfarct. Is het niet logisch? Ik bedoel die mensen nemen in de regel nogal wat anti-depressiva en misschien ook wel anti-psychotica; dus nogal wat medicijnen die allemaal behoorlijk van invoed kunnen zijn op de hersenfunctie en in het verlengde daarvan weer op het fysieke gestel; mogelijk ook daarbij het afweermechanisme. En de groep ouderen is nu juist de groep die ze in de meeste uitgebreide vescheidenheid en soorten tegen de meest uiteenlopende klachten en kwalen krijgen voorgeschreven.

Soms gebruiken ze wel 10 verschillende medicijnen soms zelfs meer. Depressiviteit, hartklachten, hartritmestoornissen, hartfalen, hoge bloeddruk, lage bloeddruik, migraine, kanker, leverklachtern, nierklachten, maagklachten, darmklachten, psychische klachten, dementie, slaapproblemen, incontinentie, slechtziendheid, benauwdheid, duizeligheid, evenwwichtsstoornis, buikpijn, diarree, spierkramp, droge keel, slikproblemen, darmklachten, sufheid, dikke enkels, haaruitval, bloedkontering, gewichtsveranderingen, parkinsonverschijnselen,  ziekte van Ook dat ze meer hartklachten hebben, voor of na depressiviteit.

Ik snap dat onderzoek eigenlijk ook van geen kant; het wil er bij mij nergens in. Vergeet niet dat deze leeftijdsgroep van mensen meestal buitenproportioneel belast wordt door o.

Het feit dat deze groep ook nog eens hun levenspartner vaak langs deze exmtreme wegen van lijden moeten loslaten, laat ook zo z'n sporen na. Niet alleen hun partner, maar ook al het andere aan familie en bekenden valt daarbij ook nog eens in die leeftijdsgroep weg; deze groep ondergaat dat met een steeds minder weerbaarder psychische en fysieke gesteldheid.

Dat is me nogal niet wat. Verder vind ik intens verdriet daarover, veel te gemakkelijk op de behandelingsagenda van 'depressiviteit' geschoven. Verdriet is namelijk weer heel iets anders, daar schrijf je geen medicijnen voor uit, maar mensen. En dan heb ik de gevolgen van meestal behoorlijk ondergeschikt medicijngebruik in deze groep als gevolg van depressiviteit of duizend-en-een andere oorzaken, hierbij nog nog niet een benoemd.

En als ik die mogelijke gevolgen zo lees, kan zeker ook het hart net als de lever, nieren, hersenen of wat ook anders op eigen initatief of vanuit de hersenfunctie in meer of mindere mate daardoor beslissen: Ik ga er even van tussen. Ik heb het zo wel gehad. Politiek- sociaal- maatschappelijk- ethisch- en medisch gerelateerde enquetes Je laat altijd sporen na, ergens blijft altijd je DNA achter.

Op internet, schriftelijk door het handschrift of vingerafdrukken of wanneer woordelijk afgenomen, je stem of gezicht. Als ze alleen 'ja' kunnen vastlegen met telefonische colpertage zodat je daar onbewust direkt al geheid aan vast kunt zitten, kunnen zo ook hele "telefonische enquetes" vastleggen, opslaan en aanbieden bij de hoogste bieder. Misschien wel net zo veel ja of nee laten zeggen zonder dat je het zelf wilt, net als bij colpertage.

Of heb ik het mis? Ben ik te negatief over het wezen mens, van tot wat men wel niet allemaal in staat is? Nee, ik ben niet de enigste die al deze mogelijk ge- en misbruikte technische vernuften ziet en doorheeft. Mensen dragen dat nu eenmaal allemaal - of althans het grootste gedeelte daarvan - bewust of onbewust met zich mee; te meer ook omdat alle technische ontwikkelingen die daar aan bij kunnen dragen, hen veelal ook niet onbekend blijven.

Dat zal er ook wel mee te maken hebben. Het is net als een chirurg die ergens bij een mens naar binnen moet, het ziet er nu eenmaal van binnen veel anders uit dan dat het aan de buitenkant weergeeft. Maar ja, dit is iets voor alle terzakekundigen. Al moet ik wel zeggen, dat ik vaak merk dat zgn. Dus ja, dus vraag ik me wel af, waarom men zo veel waarde hecht aan die te pas en te onpas legaal en illegaal verzamelde individuele gegevens van mensen. Wat voor een rampen daar wel niet allemaal uit voort kunnen komen.

Wie stelt zich nog in geschrift of woord voor zoals die in werkelijkheid is? Wat komt er bv in de brief en wat blijft er achter in de persoon zitten? Maar ja, goed, werkgevers zullen zich ook wel niet altijd profileren zoals ze zijn. Zullen zich ook wel bv in kranten anders en zo voordelig mogelijk proberen voor te stellen om in die personeelsadvertentie bv ook nog eens wat aan reclame of marketing te doen.

Maar ja goed, het is natuurlijk toch wel een soort enquête. Men wordt in feite gevraagd om zichzelf en niets anders aan te bieden om hen zo in de gelegenheid te stellen om een keus te kunnen maken.

Dus alle enquetes waar het wérkelijk ergens om gaat? Die hebben volgens mij natuurlijk wel ergens nut. Maar NIET om de waarheid boven tafel te halen. Vaak verworden die niet meer dan een handig suggestief middel om een bepaald doel te kunnen bereiken.

Bij mij hoeven ze dan ook nooit met die dingen aan te komen; geen énkelen enquete.. Andere mensen denken daar weer anders over, hebben daar lol en plezier in. Ze doen maar wat ze niet laten kunnen. Ik maak me ook nergens meer druk om. Ik vind alles wel best. Ik heb het met alles wel zo'n beetje gehad. En voor alle mogelijke manipulatie inzetbaar.

Hou op over enquêtes. Hadden wij in onze wijk ook. Ik zit zogezegd zo’n beetje in de voetbalorganisatie in onze streek. De radio zou een enquête houden over de vraag of er nou een nieuwe weg naar het voetbalterrein moest worden aangelegd of niet. Het ging over de kosten daarvan, of die wel gemaakt moesten worden. En een hoop gah. Maar daarvoor had ik al lang een mailtje de deur uit naar van onze leden en die van de zomeravondcompetitie, van jongens, bel nou die avond op!

Want anders mot je strakjes door de modder met nat weer. Als er normaal lui naar dat prutradiootje luisterde, was het volgens mij veel. Die deern van de administratie ging helemaal over de rooie. Helemaal over de zeik. En wij schik natuurlijk. Kwamen echt niet meer bij. En die kwibus van de gemeente bij ons en z’n politieke clubje is er mooi ingetuind. Hadden we mooi bij de veter, echt wel. Met enquêtes ken je alles doen en laten. En zeker met internet, gaat écht wel razendsnel.

Heb je zo met minderheid binnen de kortst mogelijke tijd overal je resultaten van de “meerderheid”. Als je snap wat ik bedoel. Enquêtes, een groot manipulatiecircus. Breek me de b sorry dinges niet open. Iedereen wil daarmee toch besodedingest worden of besodedingest anderen daarmee?

Waarom zou je er dan geen gebruik van maken. Ik zit er niet mee. Ik heb er de afgelopen jaren veel mee kunnen binnenhalen. Als de mensen hun deur open hebben, moeten ze maar niet klagen dat er iemand naar binnen komt. Zo is het toevallig wel eens een keer. Enquetes, ik weet er alles van. Als de mensen dom zijn, is dat hunnie eigen schuld. Net als dat het mijn eigen schuld is dat ik net wat geslepener ben.

Daar kan ik ook niets aan doen. Overal wordt je met onderzoeken om de oren geslagen omtrent vermeende schadelijke concentraties gifstoffen in groenten en fruit. Waarom zijn daar nog nooit onderzoeken op losgelaten om de inhoud van al die pakken en flesjes eens aan onderzoeken te onderwerpen? Want als ik een sinasappel eet, krijg ik natuurlijk heel wat minder aan concentraties binnen, dan dat wanneer ik er drie-vier-vijf uitgeperst in mijn glas krijg?

Hoe staat het eigenlijk met al die concentraties in al die versapte en verpakte vruchtenpakken en flesjes? Wat schenkt het zo, een goed glas vol? Waar kun je hieromtrent onderzoeksgegevens over ophalen? Dan drink ik dagelijks heel wat liters aan sapjes goed gekoeld weg. Je eet dan ook minder, en die sappen voeden daarbij ook nog eens goed.

Dus ja, zou je dan op die manier als  mens dan wél overmatige hoeveelheden concentraties aan verdelgingsstoffen binnen kunnen krijgen? Een literpak sinasappelsap of tomatensap laat ik bij goed warm weer in één teug al naar binnen glijden, zeg maar. Dus welke hoeveelheid kan ik dagelijks van al die sapjes lekker gekoeld naar binnen werken, en in welke hoeveelheid maar beter van niet? En is de veiligheid, kwaliteit, van al die sappen merkgebonden? En wat voor een gezicht trekken al die specifieke pakken en flessen wanneer ze gezamenlijk door de controlemolen zijn geweest?

Wijn, druivensap, appelsap, sinasappelsap, tomatensap, dubbeldrank, grapefruitsap, abrikrozensap enz enz. Wat doet alcohol eigenlijk in combinatie met verschillende reststoffen aan bedrijdingsmiddelen in wijn.

Hoe zit dat met elke bestrijdingsstof appart of in combinatie met eventueel andere stoffen en hoe reageren die stoffen weer op de alcohol i. In hoeverre die rest stoffen aan bestrijdingsmiddelen in wijn bijdragen aan mond- en keelkanker , slokdarm- en maagkanker, onafhankelijk van alcohol of in combinatie daarmee? Het is een bekend advies: Dat blijkt een fabeltje te zijn. Althans, dat beweren Japanse onderzoekers. Zij volgden duizend jonge Japanse vrouwen waar bij zij regelmatig gewicht, tailleomvang en vochtgebruik controleerden.

Voor het vochtgebruik keken zij naar zowel het consumeren van water in directe vorm als vocht uit voeding. Het bleek dat er geen enkel meetbaar positief effect was op lichaamsomvang door het drinken van water, koffie, thee, fris of vruchtensappen.

Vocht uit groenten en fruit had echter wel effect. De onderzoekers gaven als verklaring dat de vezels en het vocht in groenten en fruit sneller een vol gevoel geven.

Het onderzoek weerlegt overigens niet het advies om anderhalve liter water per dag te drinken. Dit blijft om andere redenen dan gewichtsverlies gezond om te doen. Doorplaatsing met vermelding bron: Als je er aan went om regelmatig goed koud, gekoeld water te drinken i.

Doe eens anderhalve liter goed koud gekoeld water in een ketel en zet die op het gas. En kijk dan maar eens goed naar de gasvlam die dan ook in je lichaam ontstoken moet worden om het zaakje op lichaamstemperatuur proberen te brengen en ook te hóuden; hoeveel calorieën het lichaam daar wel niet voor moet verbranden; net als die gasvlam.

Zonder dat het lichaam er ook maar een calorie bijkrijgt! Er zullen heel wat mensen in de psychische problemen komen omdat ze geen fysiek bewijs hebben over de tegoeden bij de IJslandse bank. Hopelijk dat ze bij al dat mogelijke verlies, de Psychiatrie niet hoeven te consulteren om het te kunnen verwerken. Bij onze banken is ook vrijwel alles geïnternetteerd. En dat alles loopt gelukkig vol met wederzijds vertrouwen; degelijk, netjes, goed, snel en zeker. Maar economische of aardse water aardbevings rampen e.

Hoeveel fysieke afschriften je ook extra kosten, je bent volgens mij uiteindelijk ALTIJD beter af dan in die situaties alleen maar met lege handen te moeten toekijken hoe zich dan ergens zo'n ramp voltrekt. Vráág er na bij je bank zou ik zo zeggen. Om naast bankrekeningzicht op internet, ook over de afschriften op bankafschriftenpapier van de bank te kunnen beschikken.

Dus om die afschriften zoals vanouds, weer per post toegezonden te krijgen. Vaak gaat het me te ver van hoe ze rokers als vrijgegeven wild voor het afschieten overal inbrengen. Van mensen tot het grootst afzichtelijke hypocriete tuig dat zich daar mee bezig houdt. Van de week een in de buurt die met z’n bijbaantje de krant kwam brengen in de stamkroeg, en tegen een maat van me zei; “dat ze rokers en drinkers de gevolgen van hun gedrag zelf moesten laten betalen.

En als het even kon, dat dergelijke mensen niet eens op de wereld moesten komen“. Toen ging ik wel even door het lint.

Ik zei tegen de spreker; “dat je op de eerste plaats niet kán roken of drinken en dat het wel afgunst moet zijn, want je zit tot in de nek in de beer, met je BMW en huis van 3 ton, flatscreen en wat al niet meer op de lat.

Om in leven te blijven moet je wel je eigen stront opvreten en in het gunstigste geval alleen maar aardappelmeel. Nee, dat kóst fysieke of psychische gezondheidszorg niets.

Niet voor niks loopt je hele kroost zonder enige weerstand de deur van de huisarts en gezondheidszorg plat voor maatschappelijk werk, ontstekingen, elk jaar griep, chronische andere klachten en zo. En dan heb ik het niet eens over al die reumatische aandoeningen, spier en gewrichtsklachten van jullie waar je vrouw bij de bakker de bek vol van heeft met haar huichelachtige geweeklaag. Want volgens mijn dochter die bij de gas werkt, ken je van die rekening die jullie elk jaar op de deurmat krijgen, hoogstens je grote teen mee verwarmen.

Nee, dat kóst de gezondheidszorg niets. En nou nog eens wat; die kinderen van jullie zijn psychisch erfelijk belast. Jullie wisten dat het risico erg groot was dat ze als levenlange opeters in de maatschappij gebracht zouden worden. Ze kosten op dit moment in de gezondheidszorg al aan kosten die we moeten ophoesten, al van tot Euro per maand. En dan zijn het nog maar kleine kinderen en is die oudste door zijn ernstige psychische handicap nog niet eens opgenomen in een psychiatrisch verpleegtehuis.

En nu die broer van je met die kg die elke week bij jullie op de koffie komt. Met een speciaal busje met zo’n elektrische lift in een speciale voor hem gebouwde elektrische rolstoel en speciale uitkering. Trouwens, je vrouw eet net als jullie allemaal, nauwelijks iets. Maar dat ze met haar 1. En die medicijnen die je toen bij de apotheek afhaalde, zijn voor zo ver ik op het etiket heb kunnen lezen, voor ernstige chronische Soa’s.

Dat herinner ik me nog toen ik in de verpleging werkte. Wat jij en je vrouw voor een rotzooi aan het trappen zijn geweest, zal mij een biet wezen. Maar dat de gemeenschap die pleziertjes van jullie liefdesleven moeten ophoesten, dat moeten betálen, dat is toch wel de druppel die de emmer doet overlopen.

En nu ik het toch over jullie familie en jullie kroost heb, is die neef van jou nog steeds aan de gokverslaving? Het is al de vierde keer dat hij wordt opgenomen in een verslavingskliniek. Ik zei gisteren nog tegen mijn vrouw, de zus van z‘n vrouw zit ook al jaren in de opvang als cannabisverslaafde en heb je nog die ………". Dus die wou mijn maten met z’n hele anti-rook-lobby even voor hun noten schieten.

En zo heb ik dat soort even tégen al hun eigen noten aangeschoten, zodat er niets meer is blijven hangen. En zo hoort dat ook. Gelijke monniken, gelijke kappen. In lichte doses van een paar sigaretten per dag bevordert het de concentratie bij het werken en leren. Echter bij te hoge, is dat juist het tegendeel.

De mee rokers worden er ontspannen en rustig van en hebben het gevoel van algemene voldoening, welbevinden. De ongewenste effecten bij mee rokers zijn lichamelijke afhankelijkheid, geestelijke afhankelijkheid, verminderde of verslechterde conditie en bij langer gebruik het gaan hoesten en kortademig worden.

Verder tast het verslavend chronisch gebruik het lichaam en dus levensverwachting aan. Als je niet meer als mee roker in de behoefte kunt voorzien wordt je gespannen, rusteloos, impulsief en onnadenkend, prikkelbaar tot zelfs agressief toe, krijgt te maken met slapeloosheid en ook lichamelijke klachten kunnen daarbij optreden zoals buik- en hoofdpijn.

Dat daarbij een kredietcrisis van stapel is gelopen met daar op volgend de recessie, is zonder meer aannemlijk. Nee, eerder met een grote mate van wetenschappelijke zekerheid onomwonden te stellen. Over kinderen, gevolgen voor de kinderen van ouders die gestopt zijn, kinderen die eerst dus ook meerookten en waarbij het zeer waarschijnlijk is dat zij samen met de ouders in min of juist meerdere mate dezelfde ernstige ontwenningssymptomen zijn gaan vertonen, symptomen die dus in feite vooreerst als oorzaak volkomen verkeerd gediagnotiseerd kunnen zijn geweest en mogelijk dus nog steeds door medicatie of anders daar slachtoffer van kunnen zijn Is het daarnaast ook niet nog eens een wel erg ongelukkig tijdstip van maatregel, juist in de kredietcrisis en daarop volgende mogelijke recessie?

Mensen die tot rust willen komen of uit de dagelijkse stress willen geraken, en daarvoor tabak of alcohol of i. Ik denk  als het verboden zou worden om cafeïnehoudende dranken te consumeren op of voor het werk ; dat vrijwel niemand nog slaapmidelen nodig zou hebben en zeker vrijwel ook geen middelen - of aanzienlijk minder - tegen stress, depressie, agressie, psychoses en zo.

Nog een glas warme melk drinken voor het slapen en op tijd naar bed om het lichaam en geest de gelegenheid te geven volledig uit te kunnen slapen, psychisch en fysiek zich van de geleefde dag volledig te kunnen mogen herstellen, en het is voor elkaar.

Maar ja, een verantwoord gebruik regelen van deze drug tast gigantisch veel economische, politieke, medische, sociale en maatschappelijke belangen aan die zich in de loop der jaren zo rondom cafeïne hebben ontwikkeld; net zoals er zich zoveel dezelfde medische belangen hebben ontwikkeld rondom de alcohol, tabak, cannabis, coke enz.

Vaak lees je in de krant: Waarom staat er voor die onderzoeken niet bij: Zodat ze allemáál zo 'gepakt' kunnen worden? Zo tot één groot gigantisch extra generatieapparaat verworden voor de medische industrie om zo door middel van het gaan bestrijden van alle onverwachte bijwerkingen, de medische omzet in deze industrie aanzienlijk te kunnen gaan verhogen?

Alléén Rokers worden niet alleen vrijwel voor alle medicijnonderzoeken geweigerd, maar worden ook nog eens geconfronteerd met het feit dat er vrijwel NOOIT iets over hun gewoonte in de medicijnenbijsluiter staat Want onderzoek is er toch niet gedaan? Resumerend kan ik maar één ding zeggen: Eerst met z'n allen er een vieze rookwolk om heen bouwen, om zo iedereen te laten denken dat je met met groep mensen maar ongelimiteerd je gang kan gaan; alles met ze te kunnen doen en laten wat je maar wilt om er alles uit te kunnen halen wat er maar uit te halen valt, en dan vervolgens ten leste als hyena's met de botte bijl er op af Lijken wel de middeleeuwen.

Maar mensenhandel, zo'n handel, dat, dat gaat me toch wel even te ver". Maar ja, kassa, is kassa. En het zijn zo de kop-van-jut in de gezondheidszorg.

En waarom dan niet met z'n allen lekker op alle mogelijke manieren op de rokers maar losslaan en loshakken en er maar ongelimiteery op los exploiteren om onze frustraties en rekeningen kwijt te raken en als het even kan er ook nog eens flink kassa op te kunnen maken? De antirookcampagnes gaan er prat op dat er duizenden verschillende chemicaliën in tabak zouden zitten in medicijnen maar enkele en dan moet de gezondheidszorg en medicijnindustrie zich daar dan maar voor wat betreft behandeling, onderzoek en voorlichting snel aan gaan aanpassen.

Kassa is kassa zal ik maar zeggen. Zoals Bendow hier vaak heeft gezegd: Vreselijk hoe de mensen in de gezondheidszorg elkaar als groepen constant letterlijk en figuurlijk aan het áfmaken zijn om bij zoveel mogelijk geld, poen, nee in dit geval de zorg en de daarbij behorend kapitaal voor de de door hen zo fel begeerde middelen en faciliteiten te kunnen komen.

Laat staan wat er buiten de gezondheidszorg zo niet allemaal gebeurt. Breek me de b niet open. Ik zal blij zijn als ik de wereld 'gehad' heb. Nog 5 jaar Nickie, zegt de doc. Dan moet je rikketik het wel begeven hebben. Niets meer aan te doen. Nou, het zal me een zegen wezen. Het zal me een zegen wezen om geen mens en wereld meer te hoeven zien of te horen. Ik moet er van kótsen, overgeven, elke dag opnieuw.

Wat een tuig allemaal; wat een vreselijke ondieren,  schurremurrie. Eindelijk van dat spul verlost. Wat een verlossing zal dat wezen. Wat een verlossing zal dat zijn. Op mijn naam, ter dienste van mijn zwaar gehandicapte twee-eiïge tweeling tweelingbroer is er d.

Een noodzakelijke hersencan van mijn persoon na een spoedopname van twee jaar geleden leverde naar zeggen niets op; specialisten schijnt niets te zijn opgevallen dat ook maar ergens toe herleidbaar zou zijn.

Wel volgde daaropeenvolgend merkwaardig genoeg een kort medisch niet te verklaren gedrag dat niet voor mijn persoon bestemd kon zijn, zoals het zonder enig overleg plots door het ziekenhuis door een apotheek laten aanreiken van een gigantische lading aan medicijnen waarvan ik niets wist, en áls ik zó medicijnbehoeftig zou zijn geworden, deze ook gewoon zelf bij de apotheek had kunnen halen en zeker ingevolge mijn situatie op z’n minst in de beslissing daartoe zijn betrokken.

Op een óók aan mij gericht verzoek om onderzoek voor vaatonderzoek waarvoor ik me gisteren de 21e ook bij het ziekenhuis vervoegde - dat voor hém bestemd bleek - kwam dit alles door - geluk - naar voren. Als de specialist verder op mij had ingepraat goed bedoeld dat hij wél met mij had gesproken bij een eerder consult - had ik dat ingvolge de wetenschap van mijn vaak o. Wat ik wél weet, dat ik álles opschrijf. En mijn vrouw die mij in deze ondersteund weet absoluut zeker dat ik persoonlijk nooit op deze onderzoeken bij mijn eigen huisarts heb aangedrongen.

Ik had ingevolge mijn situatie alles eerder moeten nalopen. Maar je gaat er toch niet van uit, dat Stel, stél dat het een fout zou betreffen.

Dan zou het - dit alles lezende - mogelijk een jarenlange chronische fout kúnnen betreffen. Nogmaals, áls het hier een fout betreft. Ik vraag mij in alle rede af, wat dat dan niet voor U tweelingbroer heeft betekend, er vanuit gaande dat hij dan ook mogelijk op úw naam, in tegenstelling tot-, over een wonderlijk 'goede' gezondheid zou zijn gaan beschikken laat staan wat er anders aan gegevens in zijn binnenzak zou kunnen zijn gestopt waardoor hij-?

Als het hier een fout zou betreffen, zou het zelfs zó kunnen zijn dat aan de hand van de klachten van zijn tweelingbroer en die onderzoeken die daaropeenvolgend zijn opgestart en i. Vervelend hoor,maar het zou fijn zijn als dit forum gebruikt zou worden waarvoor het is gemaakt.

U noemt U wel nurse, maar ik denk niet dat U daadwerkelijk die titel draagt en dat dít ziekenhuis - gezien deze reactie - er ook niet direkt de behoefte aan zou hebben om U hier als zodanig aan te stellen; zeker ook het ziekenhuis niet, wat hier in geding is of zou kunnen zijn.

Zijn er voor ieder opvallend onderling tegenstrijdige kenmerken aanwezig? Ja, alsgevolg van handicaps loopt hij heel erg moeilijk, is spastisch, slecht ziend en daardoor blijvend begeleidings- en ook. Als ik de voorletters A en B zou hebben, zou hij bij wijze van spreken die van Y en Z hebben. Dus daar kan het ook niet aan liggen. Ik probeer een verband te vinden. Doet U maar rustig aan; haast en spoed, is zelden goed. Gewoon rustig de tijd er voor nemen. Jammer dat U Uw emailadres niet bekend maakt, had het allemaal makkelijke gemaakt.

U kunt het nog doen, hoor. Maar daar zult U - zoals ik vermoed - dan ook wel Uw redenen voor hebben. Ik wil U vooreerst wel van een ander verband op de hoogte brengen. Vlak voor, op en rondom die tijd. Vind er telefoonterrorisme plaats; ik wordt voortdurend,welhaast onafgebroken opgebeld waarna de telefoonhoorn op de haak wordt gelegd gegooid.

Ik kan dagen de telefoon niet gebruiken en kan gelukkig bij mijn telefoonoperator UPC een blokkade aanvragen op geheime nummers, om daar zo van af te komen; niemand legtimeert zich immers bij dergelijke activiteiten, om-? Ik bestel een stofzuiger en wordt bewust of ongelukkigerwijs - als gevolg van een gebrekkige of haperige elektronische administatie? Als ik op het einde van de week ten einde raad persoonlijk bij een filiaal verantwoording en aansprakelijkheid vraag, dán zou pas blijken en men toegeven dat hij is - of zou zijn - verdwenen; zich in het niets heeft opgelost.

Dat die wel uit het magazijn van de webwinkel is gegaan, maar nooit TNT-post zou hebben bereikt of wél; wat dus ook zou kunnen inhouden dat hij op weg naar TNT-Post of bij TNT-Post zélf vóór het inbrengen van de barcode door het personeel verdonkeremaand zou moeten zijn.

Maar alle gedane verhalen zijn zo extreem verschillend geweest dat ze - in mijn persoonlijk beleven dan - echt niet, aan welke administratie dan ook recht te breien zijn. Dat men mij alles en nog wat heeft verteld, en dat ook nog eens niemand zich de moeite getrooste om simpelweg de barcode in te tikken - net als ik - om zo steeds te constateren dat hij TNT-Post nooit heeft had bereikt, maar dat dit ten leste wél gebeurd zou zijn bij persoonlijke confrontatie met een fysiek filiaal van het bedrijf met daar vercvolgens de erkenning van de situatie daarvan Er komt een man aan de deur die telefonische de opdracht van mij zou hebben gekregen voor 'tuinonderhoud' van mijn tuin.

De goede man wordt - naar hetgeen hij zegt - helemaal vanuit Didam naar mijn woonadres gestuurd, ver daarvan afgelegen. Ik vertel hem dat die opdracht niet van mij afkosmtig is, en verwijs hem naar de politie voor het doen van aangifte van-? Ik krijg op mijn volledige naam en adres uitnodigingen van een ziekenhuis voor een hersen- en vaatonderzoek, uitnodigimgen, die door de extremiteit van de gemaakte fouten zelfs door een zorgadministratieve leek, nooit gemaakt zouden kunnen zijn; álle gegevens in het vergelijk met diegene die in deze wél bereikt had moeten worden zijn immers zo falikant verschillend, dat het normaliter absoluut onmogelijk moet worden geacht dat Het antwoord op Uw vraag krijgt U nog.

Dat is dan de twééde. Het lijkt mij, ik voel het gewoon aan m'n klompen, dat dit voor U ook zou kunnen gelden, of misschien heel wat uitgebreider dan dat ik - wie dan ook - zich uberhaubt kan voorstellen, niet waar Hogenwaerd? Echter, steeds als hij goed in de proefperiode komt lanceren onbekenden - niet te traceren bronnen - rondom en in zijn werk- en woonomgeving suggestieve fluisteringen over een vermeendheid als zo hij homoseksueel zijn – een iets dat hij niet is - en zelfs het fluisteren over vermeend kindermisbruik werd daarbij niet geschuwd; zo niet meer en erger, zoals verkrachting, kinderpornoïstisch gedrag enz.

Ook voortduren te 'gek' gezet worden, als zodanig bejegend en verklaard worden was schering en inslag. Nu heeft hij een nogal zwaar verleden op weg naar Rechtdoening al waar bedrijfsmatige, politieke, burgerlijke, ministeriële en zelfs overhedelijke ziekelijke “afrekeningen” beslist niet zijn uit te sluiten; zelfs stellig in deze zouden moeten kunnen worden aangenomen. Door de perfectie waarmee alles suggestief is ingezet op zijn persoon - naar schijnt met heel wat méér aan middelen en diensten dan alleen maar mensen - heeft hij eigenlijk al jaren geleden zijn maatschappelijk functioneren totaal moeten opgegeven en gelaten voor het is.

Omdat de gezondheidszorg overhedelijk en dus ook politiek en bestuurlijk afhankelijk is of zou kunnen zijn – denk alleen maar aan subsidies, voorzieningen of openstaande aanvragen daartoe op lokaal, regionaal of nationaal niveau – vraag ik me af of ik hem moet adviseren zijn in al die tijd opgelopen letsels maar te laten blijven zoals die zijn, of hem tóch nog naar een onafhankelijk opererend gezondheidszorgorgaan moet adviseren, waarbij ik me afvraag wélk onafhankelijk medisch orgaan in ons land dat dan wel zou moeten, kunnen of willen zijn.

Verder ben ik benieuwd of een vervolgingsgeschiedenis als deze een uitzondering is of dat er meer mensen zijn die tegen een dergelijke geschiedenis hebben aangekeken en daarover kunnen vertellen. Om terug te komen op Uw vraag: Zelfs het huis zou daarbij getrild hebben. Nóóit eerder in mijn leven ben ik ondergeschikt geweest aan dit symtoom. Ik ben toentertijd a la minute totaal buiten westen naar het ziekenhuis vervoerd, is naar zeggen een hersenscan gemaakt en ben daar pakweg drie dagen gebleven.

Er zou niets geconstateerd zijn. Met de specialist heb ik níet gesproken; alleen een afdelingsarts vroeg af en toe hoe het met mij ging; niets over ook maar enige mogelijke diagnose.

Bij thuiskomt werd ik plots geconfronteerd met een van de specialist aan de apotheek gegeven opdracht tot het mij overhandigen van een tuut met medicijnen waar je wel een jaar mee vooruit zou kunnen. Zonder ook maar énig gesprek, énig consult met de specialist of overleg met wie dan ook, werd ik overspoeld door medicijnen tegen epilepsie, hetgeen hier totaal niet van toepassing was te verklaren. Dit is geen op zich zelf staande situatie.

Met behulp van de huisarts moest ik er zelfs van afkicken. Rillend heb ik weken als een drugsverslaafde onder de dekens gelegen om er van af te komen. Of deze situatie verbonden moet worden aan 'n of de opname waar ik twee weken volledig van de wereld ben geraakt of gebracht door medicatie en waardoor men mogelijk met mij van alles hebben hebben kunnen doen en laten, dat is uit mijn geheugen, maar moet ergens opgeschreven zijn.

Wel zie ik hier een verklaring van een specialist in het het dossier van mijn huisarts gebracht dat ik toentertijd had opgevraagd en al waarin mijn echtgenote een verklaring zou hebben gedaan die de specialist a.

Het hoeft natuurlijk ook geen betoog, dat ze daar toentertijd van de specialist ook geen kopie van heeft gekregen en dat ik na ontdekking door de zorg daarmee niet meer direkt of indirekt mee geconfronteerd kon worden om mij zo persoonlijk dan wel derden met de door mijn vrouw's "specifiek geventileerde zorg en angsten" overtuigd te laten raken of laten te worden omtrent de staat van mijn psychische gezondheid en de daaruit te ventileren medicatieve en andere mogelijke te plannen behandelingen "om zo nóg beter te kunnen worden" Tot aan mijn 14e jaar ben ik slachtoffer geweest van zgn.

Ik kwam in volledige buitenbewustzijnssituaties terecht, maar ook sluimerende. Ik herinner me tijdens de sluimerende op de achtergrond mensen in paniek die mijn polsslag niet meer konden voelen en dat ik verder bijzonder koud was. Normaliter duurde de situaties relatief kort.

Naar men zegt - uitzonderingen daargelaten - om en nabij de 15 minuten. Zelf kon ik niet reageren. Voor dat een dergelijk gebeuren plaatsvond, kreeg ik op mijn borst en in mijn gezicht een prikkelend gevoel, exact het gevoel wanneer je eens met je hoofd verkeerd ligt of met een been verkeerd zit; er is dan sprake van een slechte bloeddoorstroming. Bij mij gaf de linkerkant van mijn hoofd daaromtrent het meest van die signalen af.

Tot aan mijn 14e ben ik gemakshalve of vanuit een specialistische utopische gedachte tot lijdens toe aan de epilepsie van mijn twee-eiïge tweelingbroer 'geketend'. Níets aan medicijnen hielp dan ook. Op of rondom mijn 15e, kan ook later geweest zijn, werkte ik toevallig samen met een zoon van een specialist. Zijn vader vermoedde gewoon een slechte bloeddoorstroming door hersenen of door het hart. Dit onder het mom van zijn 'specialistische' zoon; "het bloed kruipt uiteindelijk onder dwang zo precies waar het al die tijd niet of niet altijd heeft kunnen komen” vaatverwijding, vaatvorming etc Wat er ook werkelijk medisch-technisch speelde, zal me 'n worst wezen.

Nooit meer last van gehad dat toentertijd in mijn jeugd gemakshalve als een epilepsie aan de situatie van mijn tweelingbroer werd gekoppeld. Dat het voor twee jaar terug wéér werd gedaan, kan ik alleen maar koppelen aan de behoefte om mijn situatie niet onder verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van derden te hoeven stellen, daarvoor te vluchten, want als het goed was zouden díe dat moeten afdragen; niet een inderhaast ingezette uit het verleden opgetrommelde niet meer ter zake doende en verkeerde diagnose waarbij ik inderhaast in een vermeende, fictieve medische oorspronklijkheid werd gezet om zo alle gevolgen van-, op medische gebied "verklaarbaar" te maken vanuit en als gevolg van ándere oorzaken Het was niet mogelijk om in een openstaande afspraak met de specialist normaal met die man te kunnen mogen praten.

Niets van mijn houding, toon en inhoud van gesprek, had ook maar enige agressie in zich gehad. Die zo allemaal, voor wie en wat in werkelijkheid ook aan belangenhouders, grof werden ontweken. Zouden die medicijnen die U kreeg tegen die vermeende epilepsie, eigenlijk niet bedoeld kunnen zijn geweest voor Uw tweelingbroer? Of zou men U sluiks om een andere reden U aan dezelfde ondergeschikt hebben willen maken, om voor-?

Of is er gewoon toen weer een "fout" gemaakt - lijkt me sterk gezien de adm verschillen - en had Uw tweelingbroer die moeten krijgen, of gebruikte die deze normaliter? Bent U weer "verwisseld"? Áls, dan is het toch logisch dat - hetgeen U al kort heeft weergegeven omtrent de mogelijke ernstige gevolgen van gebruik - hij ingevolge zijn spasticiteit nu haast helemaal niet meer kan lopen of veel slechter is gaan lopen of andere klachten heeft?

Hij is toch ook om en nabij de 60? Zou het dan niet beter zijn gewoon de bijsluiter er eens bij te halen van de medicijnen die ze U toen probeerden te slijten en - niet onmogelijk - HIJ misschien heeft gebruikt waardoor juist die hersenonderzoeken en vaatonderzoeken zijn gegenereerd die ze op U i. Weet U echt niet wat U in die die twee weken gedaan heeft of wat men U in die twee weken heeft heeft laten doen?

Ik vind het zo raar dat Hogenwaerd de resultaten van het hersenscanonderzoek nog niet heeft. Althans, ik lees er niets over.

Je zou toch verwachten dat zo'n ziekenhuis na die 'fouten' in beleefdheid - laten we hopen dat het fouten zijn, hoe erg ook - toch op z'n minst meneer heeft geinformeerd over de resultaten van het onderzoek!

Door dit niet te doen laten ze hem - en niet in de laatste plaats een eventuele huisarts - achter met de veronderstellng dat alles goed zou zijn, of me de gedachte van het juist niet, en kunnen er zelfds overal en nergens gedachten naar boven komen alsof er belangen van mensen of diensten zouden bestaan om eventuele negetieve uitslag om tal van belangen embargoristisch achter te laten houden.

Hoe zit het juridisch nu in elkaar, van wie zijn deze gegevens nu, wie is de rechthebbende en is het ziekenhuis m. Ik denk dat men hoe dan ook van dat geheugen heeft geweten Dus dat hij misschien wel zou denken dat hij de voorgeschiedenis van dat onderzoek helemaal vergeten zou kunnen zijn. En dat ze hem zo wel even snel konden scannen voor ander gebruik of misbruik dan medisch of zorgelijk. Wat natuurlijk ook kan is dat hij ergens voor een bepaald iets onder behandeling of onderzoek was en wisten dat hij zo de indruk zou krijgen dat de hersenscan en het vaatonderzoek daarmee in verband zou staan en er van overtuigd waren dat hij dan zeker wel aan dat hersenscanonderzoek zo zou toegeven, daaraan zou meewerken.

Confidence scores for gender assignment with regard to the female and male profiles built by SVR on the basis of token unigrams. The dashed line represents the separation threshold, i. The dotted line represents exactly opposite scores for the two genders. Top rankingfemales insvr ontokenunigrams, with ranksand scoresforsvr with various feature types. Top Function 9: With one exception author is recognized as male when using trigrams , all feature types agree on the misclassification.

This may support ourhypothesis that allfeature types aredoingmore orlessthe same. But it might alsomean that the gender just influences all feature types to a similar degree.

In addition, the recognition is of course also influenced by our particular selection of authors, as we will see shortly. Apart from the general agreement on the final decision, the feature types vary widely in the scores assigned, but this also allows for both conclusions. The male which is attributed the most female score is author On re examination, we see a clearly male first name and also profile photo.

However, his Twitter network contains mostly female friends. This apparently colours not only the discussion topics, which might be expected, but also the general language use.

The unigrams do not judge him to write in an extremely female way, but all other feature types do. When looking at his tweets, we This has also been remarked by Bamman et al. There is an extreme number of misspellings even for Twitter , which may possibly confuse the systems models. The most extreme misclassification is reserved for a female, author This turns out to be Judith Sargentini, a member of the European Parliament, who tweets under the 14 Although clearly female, she is judged as rather strongly male In this case, it would seem that the systems are thrown off by the political texts.

If we search for the word parlement parliament in our corpus, which is used 40 times by Sargentini, we find two more female authors each using it once , as compared to 21 male authors with up to 9 uses. Apparently, in our sample, politics is a male thing. We did a quick spot check with author , a girl who plays soccer and is therefore also misclassified often; here, the PCA version agrees with and misclassified even stronger than the original unigrams versus.

In later research, when we will try to identify the various user types on Twitter, we will certainly have another look at this phenomenon. Are they mostly targeting the content of the tweets, i. In this section, we will attempt to get closer to the answer to this question. Again, we take the token unigrams as a starting point. However, looking at SVR is not an option here. Because of the way in which SVR does its classification, hyperplane separation in a transformed version of the vector space, it is impossible to determine which features do the most work.

Instead, we will just look at the distribution of the various features over the female and male texts. Figure 5 shows all token unigrams. The ones used more by women are plotted in green, those used more by men in red. The position in the plot represents the relative number of men and women who used the token at least once somewhere in their tweets.

However, for classification, it is more important how often the token is used by each gender. We represent this quality by the class separation value that we described in Section 4. As the separation value and the percentages are generally correlated, the bigger tokens are found further away from the diagonal, while the area close to the diagonal contains mostly unimportant and therefore unreadable tokens.

On the female side, we see a representation of the world of the prototypical young female Twitter user. And also some more negative emotions, such as haat hate and pijn pain.

Next we see personal care, with nagels nails , nagellak nail polish , makeup makeup , mascara mascara , and krullen curls. Clearly, shopping is also important, as is watching soaps on television gtst. The age is reconfirmed by the endearingly high presence of mama and papa.

As for style, the only real factor is echt really. The word haar may be the pronoun her, but just as well the noun hair, and in both cases it is actually more related to the Identity disclosed with permission.

And by TweetGenie as well. An alternative hypothesis was that Sargentini does not write her own tweets, but assigns this task to a male press spokesperson. However, we received confirmation that she writes almost all her tweets herself Sargentini, personal communication.

Percentages of use of tokens by female and male authors. The font size of the words indicates to which degree they differentiate between the gender when also taking into account the relative frequencies of occurrence.

Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke. Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? Als je een onderdeel. Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting.

Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je. Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Dus ik durfde het niet aan om op de fiets naar. Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document.

Write a program that can determine some of. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. C Sometimes, when I feel like it. List of variables with corresponding questionnaire items in English used in chapter 2 Task clarity 1.

I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of. See slides 2 4 of lecture 8. See slides 4 6 of lecture 8. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give.

Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http: Quick scan method to evaluate your applied educational game light validation 1. What is an API user? How is it different from other users? What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? Assessing writing through objectively scored tests: Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.

My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Voorstel rondje Wat hoop je te leren?

Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven. Firewall van de Speedtouch wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch wl kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan. Every day we see them on TV during the commercial break: Iris marrink Klas 3A. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets.

De toets bestaat uit twee. Circle the things that you can find in the tree house in the text. Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined.

The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides. Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Eshuis Oktober Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Hij woont helemaal a, zonder familie. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe.

Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English.

What is your favourite act? Do you like the dancing performances or would you rather listen. Wat kan je er mee? Hoe werkt het Gibbs sampling? Na de pauze Achterliggende concepten à Dirichlet distribu5e.

Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij: Appel, Aerdenhout Verkoopprijs: Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Self-Esteem and Fear or Anxiety.

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager Dutch Edition Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit. But the Real Issue is: Verliefd Savannah 11 Verliefd zijn is dat je iemand meer dan aardig vindt, eigenlijk véél meer dan aardig.

Massimo 11 Dat je iemand ziet die je heel mooi vindt. Dan wil je gewoon bij haar zijn. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above. Een chroma bestaat uit 4 zones.

Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. Een vrouw, een kind en azijn Dutch Edition D. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn Dutch Edition D.

Peek Een vrouw, een kind en azijn Dutch. De bijsluiter in beeld Een onderzoek naar de inhoud van een visuele bijsluiter voor zelfzorggeneesmiddelen Oktober Mariëtte van der Velde De bijsluiter in beeld Een onderzoek naar de inhoud van een.

Schrijf op wat je dan gaat doen. Whether they are a pair of sneakers, new mascara or the latest smartphone, they all seem to. Welke Engelse woorden hoor je? Diagnostiek en behandeling Dutch Edition Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling Dutch.

Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van het I-change Model The explanation of the physical activity of elderly by determinants of the I-change Model Hilbrand Kuit Eerste begeleider:. Dit gebeurt bij het lectoraat. Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon.

Bezoekers die vaker komen worden. My Way of connecting is just one of many but proved it self over. Calculator spelling A 7-segmentdisplay is used to represent digits and sometimes also letters. If a screen is held upside down by coincide, the digits may look like letters from the alphabet. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open.

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4. Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop. Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur. Bifid cipher The bifid cipher is one of the classical cipher techniques that can also easily be executed by hand.

The technique was invented around by amateur cryptographer Felix Delastelle. Pattern Cronelia s Seashell blanket I got the inspiration for his blanket from a postcard I once bought.

Pagina 1 Cygnet Yarns has lovely colours in their range that reminded me of those shells. Ik zag hier wel erg tegenop met 6 maanden zwangerschap zo,n lange reis. Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie.

Domino tiles Dominoes is a game played with rectangular domino 'tiles'. Today the tiles are often made of plastic or wood, but in the past, they were made of real stone or ivory. They have a rectangle. Please note that the Dutch version.

The objectives of the registry a. Adherence aan HWO en meer bewegen Een experimenteel onderzoek naar de effecten van het motivationele stadium van patiënten en de adherence aan huiswerkoefeningen HWO bij fysiotherapie en het meer bewegen. Weergave met pagina beginnen:.

Fenna van der Woude 10 maanden geleden Aantal bezoeken: We bespreken een aantal belangrijke Nadere informatie. Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder?

Als je een onderdeel Nadere informatie. Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je Nadere informatie.

An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Bosker, Jorien Nadere informatie. Dus ik durfde het niet aan om op de fiets naar Nadere informatie. This text consists of: Write a program that can determine some of Nadere informatie. A Yes I do! When my mother lets me buy chocolate. List of variables with corresponding questionnaire items in English used in chapter 2 Appendix A: I understand exactly what is required of Nadere informatie.

Als we twee negatieve Nadere informatie. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give Nadere informatie. Use Firmware version Nadere informatie. Quick scan method to evaluate your applied educational game.

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. What is an Nadere informatie. Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.

Main language Dit is de basiswoordenschat. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven Nadere informatie. De firewall blijft namelijk op stateful staan Nadere informatie.

How would Nadere informatie. Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. De toets bestaat uit twee Nadere informatie. This is a list of things that you can find in a house. Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The angles in between the sides Nadere informatie. Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M.

Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English Nadere informatie.

Do you like the dancing performances or would you rather listen Nadere informatie. Na de pauze Achterliggende concepten à Dirichlet distribu5e Nadere informatie. Arjan Bos Tweede begeleider: Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Self-Esteem and Fear or Anxiety Nadere informatie. Process Mining and audit support within financial services.

Als jeeen onderdeel Nadere informatie. Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager Dutch Edition Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager Dutch Edition Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit Nadere informatie.

A short Nadere informatie. Verliefd zijn is dat je iemand meer dan aardig vindt, eigenlijk véél meer dan aardig. Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Look at ever thing God has made See the birds above Nadere informatie. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect Nadere informatie. Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

De bijbehorende Nadere informatie. Peek Een vrouw, een kind en azijn Dutch Nadere informatie. De bijsluiter in beeld De bijsluiter in beeld Een onderzoek naar de inhoud van een visuele bijsluiter voor zelfzorggeneesmiddelen Oktober Mariëtte van der Velde De bijsluiter in beeld Een onderzoek naar de inhoud van een Nadere informatie.

Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! Free time Nadere informatie. Whether they are a pair of sneakers, new mascara or the latest smartphone, they all seem to Nadere informatie. Omcirkel de Engelse woorden. Omcirkel de Nadere informatie. Diagnostiek en behandeling Dutch Nadere informatie. Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van.

The explanation of the physical activity of elderly by determinants of Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van het I-change Model The explanation of the physical activity of elderly by determinants of the I-change Model Hilbrand Kuit Eerste begeleider: Dit gebeurt bij het lectoraat Nadere informatie.
lesbische orgy nat klein kutje

.


Negerin beffen escort nederland


lesbische orgy nat klein kutje